Κλάδος Πυρός

 

 

 

Ένας εξίσου σημαντικός κλάδος είναι η ασφάλεια  πυρός. Λέγοντας ασφάλεια πυρός εννοούμε την προστασία οχί μόνο του σπιτιού σας αλλά και κάθε ιδιοκτησίας από οποιονδήποτε κίνδυνο. Οι κινδύνοι, είτε φυσικοί (φυσικά φαινόμενα) είτε τεχνητοί διακλαδώνονται σε ένα ευρύ φάσμα. Γι'αυτό παρακάτω πίνακα σας παραθέτουμε τα καλύτερα ασφαλιστικά προγράμματα που θα φροντίσουν κάθε σας ανάγκη.

 

      ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

- Ασφάλιση του κτηρίου της κατοικίας σας καθώς και του περιεχομένου της
- Πλήρη προστασία της οικία σας και αποκατάσταση ζημιών που θα προκληθούν από συγκεκριμένους κινδύνους (πυρκαγιά, έκρηξη, καπνός, διαρροή σωληνώσεων, κλοπή κ.τ.λ).

      ΠΥΡΚΑΓΙΑ

Πυρκαγιά λέγοντας εννοούμε την φωτιά που θα προκληθεί χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένη εστία φωτιάς και καλύπτει ζημιές που θα προκληθούν είτε απο κεραυνό, είτε από έκρηξη, είτε από πυρκαγιά σε δάσος.

      ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

Θα καλυφθούν οι ζημιές που θα προκληθούν από καταιγίδα-θύελλα-πλημμύρα και ζημιές λόγω βάρους από χιόνι

      ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

Θα καλυφθούν οι ζημιές που θα προκληθούν από διαρροή ή και θραύση σωληνώσεων αλλά και από ζημιά ή θραύση στις εγκαταστάσεις της ύδευσης, της θέρμανσης, της αποχέτευσης και του κλιματισμού.

      ΚΛΟΠΗ

Καλύπτονται οι ζημιές στο περιεχόμενο της κατοικίας σας εξαιτίας διάρρηξης χώρου.

      ΑΛΛΑ

- Ασφάλιση αντικειμένων από βραχυκύκλωμα( καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν στις οικιακές συσκευές λόγω βραχυκυκλώματος)
- Ασφάλιση σεισμού, πολιτικών ταραχών και παντός κινδύνου(all risks).