Κλάδος Αυτοκινήτων

 

 

  Ασφάλιση οχημάτων παντός τύπου (ΕΙΧ - ΦΙΧ - ΦΔΧ - ΤΑΧΙ).

  Έκδοση πράσινης κάρτας.

  Ασφάλιση μοτοσυκλετών.

 

Η ασφάλιση του αυτοκινήτου γίνεται στους παρακάτω τομείς:

      Ασφαλιση αστικης ευθυνης (υποχρεωτικη)

Σύμφωνα με τον νόμο Ν.489/76 όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 237/86 και ισχύει μέχρι και σήμερα, όλοι οι πολίτες που έχουν στην κατοχή τους όχημα που κινείται επί του εδάφους με την βοήθεια μηχανικής η ηλεκτρικής ενέργειας έχουν την υποχρέωση ασφάλισης του οχήματος για αστική ευθύνη. Λέγοντας αστική ευθύνη εννοούμε την υποχρέωση που έχει κάθε οδηγός να αποκαταστήσει την ζημιά που έκανε σε άλλους. Τρίτα πρόσωπα θεωρούνται και οι επιβαίνοντες στο όχημα που προκάλεσε το ατύχημα-συμβάν καθώς και αυτοί που έχουν υποστεί τραυματισμό ή θάνατο. Εξαιρούνται ο ιδιοκτήτης αν είναι συνεπιβάτης και ο οδηγός του οχήματος. Επίσης δεν αποζημιώνονται πρόσωπα τα οποία με αθέμιτο τρόπο χρησιμοποίησαν το όχημα με σκοπό την εγκληματική πράξη.

      Ασφαλιση ιδιων ζημιων η πιο απλα μικτη ασφαλιση

Σε αυτή την περίπτωση καλύπτονται οι ζημιές εκείνες του οχήματος μετά από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή ή ανατροπή αυτού.

      Ασφαλιση ζημιων απο πυρκαγια

Σε αυτή την περίπτωση καλύπτονται οι ζημιές που προκλήθηκαν από πυρκαγιά, έκρηξη ή πτώση κεραυνού.

      Ασφαλιση σε περιπτωση θραυσης κρυσταλλων

Καλύπτονται οι ζημιές για την θράυση κρυστάλλων εμπρόσθιου και οπίσθιου ανεμοθώρακα (παμπρίζ), παραθύρων του αυτοκινήτου με ανώτατο όριο κάλυψης αυτού που αναφέρεται στο ασφάλιστρό σας.

      Ασφαλιση απο φυσικα φαινομενα

Καλύπτονται οι ζημιές που προκαλούνται αποδεδειγμένα και άμεσα από καταιγίδα, θύελλα, πλημμύρα, χιόνι, σεισμό ή έκρηξη ηφαιστείου.

      Ασφαλιση απο κλοπη (μερικη η ολικη)

Η ασφάλιση καλύπτει την ολική κλοπή του οχήματος στην πραγματική αξία του οχήματος την μέρα της κλοπής. Η ασφάλιση μερικής κλοπής του οχήματος καλύπτει μόνο την αξία των κλαπέντων τεμαχίων ή εξαρτημάτων που είναι απαραίτητα για την κίνηση και την λειτουργία του.

      Χορηγηση οχηματος αντικαταστασης

Η κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και προυπόθεση για την ισχύ της παροχής είναι η μερική-ολική κλοπή του αυτοκινήτου ή πυρκαγιά.

      Προσωπικο ατυχημα οδηγου

Η ασφάλιση καλύπτει τον οδηγό και ιδιοκτήτη για ατυχήματα που θα γίνουν όταν το όχημα είναι σε κίνηση ή στάση. Σε περίπτωση θανάτου του οδηγού τότε καταβάλλεται στους δικαιούχους το προβλεπόμενο ασφαλιστικό ποσό.

      Καλυψη οδικης βοηθειας

Η κάλυψη ισχύει όταν αυτή αναφέρεται σε ασφαλιστικό συμβόλαιο και καλύπτει την μεταφορά του οχήματος σε περίπτωση βλάβης στο πλησιέστερο συνεργείο σε εύλογο χρονικό διάστημα.

      Καλυψη νομικης προστασιας

Μετά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης και εφόσον υπάρχει διαφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων, η εταιρεία φροντίζει να αναλάβει τις σχετικές δαπάνες για την παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων των ασφαλισμένων.

      Καλυψη απο αλλα συμβαντα

Κάλυψη ζημιών από πυρκαγιά ή έκρηξη από τρομοκρατικές ενέργειες, κακόβουλες ενέργειες τρίτων, στάσεις ή απεργίες. Καλύπτονται οι ζημιές που προκλήθηκαν στο ασφαλισμένο όχημα άμεσα ή έμμεσα από τρομοκρατικές ενέργειες ή κακόβουλες ενέργειες τρίτων. Τρομοκρατικό συμβάν σημαίνει χρήση βίας με πολιτικά κίνητρα με σκοπό τον εκφοβισμό του κοινού ή μέρους αυτού.

 

Μόνο για τους δημόσιους υπαλλήλους σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω στα εξής ασφαλιστικά προγράμματα :

 

          'Ιπποι      Εξάμηνα ΑσφάλιστραΕτήσια Ασφάλιστρα
5-6 138  274 
7-8 148  294 
9-10 174  346 
11-12 170  340 
13-14 194  386